VisitSweden öppnar omvärldens ögon för Sverige

VisitSwedens uppdrag är att marknadsföra Sverige i världen. Med marknadsföring som är effektfull och skapar nyfikenhet är målet att nå fler internationella resenärer i en hård konkurrens med andra länder och destinationer. En resenär behöver känna nyfikenhet på Sverige för att vara mottaglig för ett reseerbjudande. Därför arbetar VisitSweden med både kännedomshöjande imagemarknadsföring och säljdrivande destinationsmarknadsföring för att öka hitresande besökare. Marknadsföringen sker i täta samarbeten med svensk besöksnäring och med företag och organisationer i andra branscher som vill dra nytta av och stärka Sveriges goda rykte.

Det finns en stor potential att få ännu fler turister att resa till Sverige. Genom att samla svensk besöksnäringen till gemensam marknadsföring utomlands, bidrar VisitSweden till att besöksnäringens vision om en fördubbling av exportvärdet till år 2020 ska bli verklighet. www.strategi2020.se

Långsiktig och hållbar tillväxt 

VisitSweden arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Sverige som destination. Det handlar bland annat om att företagen i besöksnäringen ska kunna leva på sin verksamhet utan att människors välbefinnande eller miljön påverkas negativt. VisitSweden står bakom en definition från Brundtlandkommissionen om både dagens och kommande generationers behov, och världsturismorganisationen UNWTO:s definition om att en hållbar turismutveckling har tre perspektiv: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Läs mer