Tre strategier leder kommunikationsbolaget VisitSweden framåt

Att öka omvärldens lust till Sverige och bidra till att svensk besöksnäring fördubblas kräver ett långsiktigt fokus. Tre strategier visar vägen mot visionen. Med hjälp av innovativa affärer och allianser, effektfull och engagerande kommunikation och skickliga medarbetare stärker VisitSweden Sveriges röst i världen och skapar fler affärsmöjligheter för svensk besöksnäring.

Innovativa affärer och allianser – arbetet med att stärka andras affärer

För att Sverige ska höras i bruset samlar VisitSweden svensk besöksnäring i fleråriga partnerskap. Detta skapar förutsättningar för svenska destinationer att få större genomslag med hjälp av kampanjer och ett ännu starkare varumärke på sikt. Under 2014 tog VisitSweden arbetet med att samla aktörer till gemensamma långsiktiga prioriteringar och initiativ ytterligare ett steg framåt. Tillsammans med destinationer och regioner utvecklade VisitSweden fleråriga masterplaner, innehållande gemensamma strategiska prioriteringar av marknader, val av målgrupp och gemensamma mål för en total budget. En masterplan för Skåne och Malmö implementerades och en ny plan tillsammans med Västsverige och Göteborg utvecklades.

Effektfull och engagerande kommunikation – starka berättelser lyfter Sverige

Turister över hela världen möts idag av ett överflöd av information och erbjudanden om nya platser att upptäcka. Med innovativ kommunikation berör VisitSweden målgruppen med äkta berättelser från Sverige – det ger effekt. Imagemarknadsföring och destinationsmarknadsföring hör tätt samman och VisitSweden har utvecklat flera kommunikationsverktyg som vägleder besöksnäringen i syfte att skapa konsekvens kring kommunikationen av Sverigebilden. Det inkluderar bland annat varumärkesplattformen för Sverige, positionsteman som matchar Sveriges utbud med vad målgruppen utomlands efterfrågar, varumärkesteman som definierar områden där Sverige har något unikt att erbjuda och kommunikationsprinciperna som innehåller visuell identitet och tonalitet i kommunikationen med målgruppen.

En förutsättning för att lyckas kommunicera med den utvalda målgruppen Den globala resenären är att förstå dem på djupet. Regelbundna målgruppsanalyser på prioriterade marknaderna ger svar på vad de är intresserade av, deras kännedom om Sverige och ökad kunskap om målgruppens drivkrafter för att resa till Sverige.

Under 2014 gjorde VisitSweden 100 större marknadsföringskampanjer på de 12 prioriterade utlandsmarknaderna. Den nya stora kampanjen Swedish Moments visar med hjälp av ett nytt kommunikationskoncept upp svenska naturupplevelser för resenärer i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Kärnan i konceptet är att presentera svenskars egna berättelser och semesterögonblick för den utländska målgruppen.

Dynamisk kunskapsorganisation –  kunskap och kreativt arbetssätt

För att lyckas bryta igenom bruset och nå den internationella målgruppen måste VisitSweden hela tiden hitta nya och kreativa sätt att kommunicera. Det kräver att medarbetarna har rätt kunskap, kommer med nya idéer och vågar förändras och testa nytt. En grogrund för detta är medarbetare som känner trygghet och ges utrymme att utvecklas som individer. VisitSweden utvecklade HR-arbetet under 2014 och införde ny mål- och prestationsstyrning, som ger alla medarbetare möjlighet till individuellt anpassade utvecklingsplaner och mål med kontinuerlig feedback utifrån prestation. Detta säkerställer att hela organisationen alltid arbetar med relevanta och tydliga mål.

Läs mer