Turismen sysselsätter många

173 000 personer sysselsätts i svensk turism.  Tillväxten genom fler utländska besökare som köper varor och tjänster i Sverige leder till fler nya jobb i besöksnäringen. Jobb som ofta är ett första steg in på arbetsmarknaden och skapas över hela landet. Sysselsättningsgraden i besöksnäringen har under perioden 2000 till 2013 ökat med 32 procent, Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med nio procent.

Läs mer om våra strategier