VisitSweden PR-arbete på utlandsmarknaderna

VisitSwedens PR-arbete på utlandsmarknaderna bidrar till att traditionella och sociala medier inspireras att skriva om Sverige och svensk livsstil. Baserat på de artiklar och etermedieinslag som VisitSweden bidrar till uppgick det så kallade medievärde till 1,6 miljarder kronor under 2014. De vanligaste ämnena som omskrevs var natur och friluftsliv, kultur, historia och traditioner. VisitSwedens KloutScore är ett värde som indikerar i vilken grad kommunikationen påverkar i sociala medier. Det uppgick under 2014 till 57.

Läs mer om VisitSwedens marknadsföringsaktiviteter