106 miljarder spenderas av utländska besökare

Svenska företag får allt större intäkter från internationell turism. Under 2013 spenderade turister från utlandet 106 miljarder kronor på exempelvis boende, restauranger, caféer, shopping och transporter. Turismens exportvärde ökar fortare än Sveriges totala export

Sedan 2000 har Sveriges totala export ökat med 57 procent. Under motsvarande period har turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, ökat mer än dubbelt så mycket eller med 160 procent i löpande priser. Internationell turism i Sverige är den enda svenska exportsektor som skapar direkta momsintäkter till staten, under 2013 mer än 14 miljarder kronor.

Läs mer om våra strategier