100 internationella marknadsföringskampanjer

På VisitSwedens utlandskontor i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Italien, Spanien, USA och Kina genomfördes 100 större kampanjer och marknadsaktiviteter för Sverige under 2014. Turister över hela världen möts av ett överflöd av information och erbjudanden om nya platser att upptäcka. Det är en stor utmaning för Sverige att nå igenom bruset och få uppmärksamhet som destination. Med innovativ kommunikation berör VisitSweden målgruppen med äkta berättelse från Sverige som ger effekt.

VisitSwedens marknadskommunikation verkar i en tid då nya sätt att kommunicera utvecklas varje dag. Därför ska vi vara närvarande hos målgruppen med kommunikation om Sverige, föra en ständig dialog och bjuda på kunskap, nytta, inspiration och upplevelser.

Läs mer om våra marknadsföringsaktiviteter