VisitSweden 2014

VisitSweden marknadsför Sverige i världen. Under 2014 genomfördes 100 större marknadsföringskampanjer internationellt tillsammans med samarbetspartners i besöksnäringen och från andra branscher. Bolaget omsatte 245 miljoner kronor. Marknadsföringen riktas till målgruppen Den globala resenären på 12 prioriterade marknader och ska leda till att öka omvärldens lust till Sverige. Fler utländska besökare skapar ökade affärsmöjligheter för svensk besöksnäring och bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet.

Svensk besöksnäring via Svensk Turism AB och staten via Näringsdepartementet har gett VisitSweden i uppdrag att ansvara för internationell marknadsföring av upplevelser och destinationer i Sverige. Uppdraget har två fokus: att stärka varumärket Sverige och att marknadsföra Sverige som destination. Svensk Turism AB och svenska staten äger vardera 50 procent av VisitSweden.

Utländska besökare står för viktiga intäkter till Sverige. Sammanlagt spenderar de 106 miljarder kronor på upplevelser, boende, mat och transporter under besöket. Internationell turism är den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till staten, vilket var 14 miljarder kronor år 2013.

För svensk besöksnäring var 2014 det bästa året hittills. Antalet övernattningar från utlandet nådde 13,7 miljoner, en ökning med 6,7 procent (avser boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privata stugor och lägenheter).

Tillsammans med VisitSwedens samarbetspartners i Sverige presenterades en inbjudande och progressiv bild av Sverige för potentiella resenärer i Europa, USA och Kina. Till exempel var 2014 det första året av tre i den gemensamma marknadsföringssatsningen Swedish Moments för destinationen Sverige. Kampanjen som genomfördes i flera olika kanaler i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna ska ge fler utländska besökare till camping- och stugboende i stora delar av landet. VisitSweden lanserade även ett nytänkande utbildningsprogram för kinesiska researrangörer via den mest populära plattformen i sociala medier i Kina idag, WeChat. Genom att ta till sig korta meddelande med inspiration och fakta om Sverige uppmärksammandes och utbildades fler än 5000 personer om resmålet Sverige på bara 6 veckor.